ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ

Καλούνται σύμφωνα με το καταστατικό από το ΔΣ ,τα μέλη του Φιλαθλητικού Λαρισαϊκού Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5/6/18 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μμ  στα γραφεία του συλλόγου στην οδό Καλαμπάκας 43 στη Νέα Πολιτεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 2017

Υπενθυμίζουμε ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα μέλη εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει ή καταβάλλουν την υποχρεωσή τους μισή ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη  5/6/2018  και ώρα 7:30 μμ χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Attachment

Οι Χορηγοί μας