Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Καλούνται όλα τα μέλη του ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με άρθρο 34 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στο Γυμναστήριο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2. Διεξαγωγή εκλογών για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο,χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι Χορηγοί μας