ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Καλούνται όλα τα μέλη του Φιλαθλητικού Λαρισαϊκού Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με άρθρο του καταστατικού, που θα γίνει, στο Γυμναστήριο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,

με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός αθλητικής περιόδου, από 01-06-2019 έως 31-05-2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών.

Οι Χορηγοί μας