Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλαθλητικού Λάρισας 2009-2011

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Φιλαθλητικού Λάρισας που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη 12 Μαΐου 2009 συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Βαβάτσικος Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Κουσιέρα Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος)
Νίκου Νικόλαος (Γραμματέας)
Μπαλδώκας Γεώργιος (Γενικός Αρχηγός)
Αργυρόπουλος Βασίλειος (Έφορος δημοσίων Σχέσεων)
Κουκουλιάφκα Βασιλική (Έφορος)
Κακάτσιος Ευάγγελος (Έφορος)
Γκουτζινόπουλος Βασίλης (Έφορος)

Οι Χορηγοί μας