Προσωπικά Δεδομένα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των αθλητριών μας, να ενημερωθείτε διαβάζοντας το Ενημερωτικό Έντυπο και στη συνέχεια να δηλώσετε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύλλογος για την επιτέλεση του σκοπού του, είναι σε γνώση σας και με την συγκατάθεσή σας.

Την Δήλωση αυτή μπορείτε να την τυπώσετε και αφού την υπογράψετε παρακαλούμε να την παραδώσετε στον προπονητή του παιδιού σας είτε να ζητήσετε από τους προπονητές να σας δώσουν αντίγραφο της Δήλωσης Συγκατάθεσης την οποία αφού συμπληρώσετε και την υπογράψετε να την παραδώσετε στο Σύλλογο.

Ενημερωτικό Έντυπο .pdf 

Δήλωσης Συγκατάθεσης . pdf

 

Οι Χορηγοί μας